Pages Navigation Menu

studio Sensi Warszawa

Przyczyna i skutek

Przyczyna i skutek

Pewnie nie raz spotkałeś się z określeniem, że “karma wraca“. Niby wszyscy wiedzą, o co co chodzi w tym dosyć popularnym powiedzeniu, czy jednak naprawdę jest tak w rzeczywistości? Co to takiego karma, skąd się wywodzi i… czy jest się czego obawiać?

Czym jest karma?

Karma to jedno z kilku określeń tego samego zjawiska. Inne jej nazwy to karman czy też wywodząca się z martwego języka pali kamma. W w buddyzmie, hinduizmie oraz innych religiach dharmicznych jest to nic innego, jak rozumiana w kontekście prawa przyczynowo-skutkowego przyczyna. Pod względem filozoficznym wyjaśnienie istoty karmy może się od siebie różnić w zależności od tradycji, do której się odnosi, główna idea jest jednak zawsze taka sama, a mianowicie głosi ona, że każdy człowiek odpowiedzialny jest za własne życie oraz zdarzenia, których doświadcza, ponieważ nic innego, jak nasze własne zachowanie determinuje nasz przyszły los. Każda zła rzecz, której się w życiu dopuścimy nie pozostanie bez konsekwencji. Los odpłaci nam za wszystkie wyrządzone przez nas krzywdy. Analogicznie – za nasze dobre uczynki i zachowanie, pomoc bliźnim, życie w harmonii ze światem zostaniemy przez niego odpowiednio wynagrodzeni. Być może nie stanie się to od razu, na sprawiedliwość przyjdzie nam poczekać – równowaga zostanie jednak bez wątpienia zachowana. Zgodnie z tą zasadą warto jest zawsze zachowywać się tak, aby nie spotkała nas w życiu zasłużona kara. W dosłownym tłumaczeniu karma oznacza „pracę” lub też „działanie”.