Pages Navigation Menu

studio Sensi Warszawa

Co nieco o patronie

Co nieco o patronie

Każda ze świątyń, czy to położona w Polsce, czy ulokowana w innym kraju, musi mieć jakiegoś patrona. Jest to święty, albo błogosławiony, który roztacza specjalną opiekę nad parafią i są zanoszone do niego specjalne modlitwy. Nie inaczej jest również oczywiście i w przypadku parafii takiej, jaką jest parafia Rymanów Zdrój. Dowiedzmy się, kto jest opiekunem tego kościoła.

Krótki życiorys

W przypadku opisywanego budynku pieczę nad parafią sprawuje bardzo dobrze nam znany święty, a jest nim nie kto inny, jak sam Święty Stanisław Biskup i Męczennik. Był to człowiek, który nie tylko zajmował się krzewieniem wiary w średniowiecznej Polsce, ale i próbował wybudować jak najwięcej kościołów, by wierzący mieli się gdzie modlić. Popadł jednak w ostry konflikt z ówczesnym królem Polski, Bolesławem Śmiałym, oskarżając go o to, iż władca prowadzi zbyt dużo licznych wojen, a te nie dosyć, że są krwawe, to jeszcze na dodatek nie pozwalają mieszkańcom kraju cieszyć się życiem rodzinnym, a nawet pracować dla dobra państwa. Król nie znosił sprzeciwu, skazał biskupa na obcięcie członków, a legenda twierdzi, że nawet sam, własnoręcznie dokonał tego wyroku. Co gorsza, władca zaatakował biskupa podczas, gdy ten odprawiał mszę świętą, a całe zdarzenie odbyło się w kościele na Skałce w Krakowie. Istnieje jednakże wersja, iż biskup zginął od uderzenia mieczem królewskim w głowę, a powody konfliktu były nieco różne od tych, jakie wcześniej zostały tutaj przedstawione. Niezależnie od prawdy, Święty Stanisław Biskup i Męczennik to interesująca postać z historii naszego kraju.